top of page

DIENSTEN

ENA architecten  kan u van dienst zijn bij elk bouwplan. Wij kunnen voor u het ontwerp maken en de benodigde bouwvergunning aanvragen. Indien gewenst kan het gehele bouwtraject begeleid worden van  eerste idee tot en met de oplevering.

Korte communicatielijnen
ENA  verzorgt een goede communicatie met de opdrachtgever waardoor het opstellen van een bouwplan nauwkeurig en vlot kan verlopen. Uiteraard geheel volgens uw wensen . Een ander voordeel van deze één-op-één-communicatie is dat er een continue bewaking van de bouwkosten mogelijk is.

Efficiënte werkwijze
Wij hebben een efficiënte werkwijze ontwikkeld waarbij u per fase precies weet waar u aan toe bent. Hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende fases:

•  schetsontwerp:
In deze fase gaan we in overleg met u het 'programma van eisen' bepalen waarin uw ideeën en wensen vastgelegd worden. Het programma van eisen wordt mede bepaald door de bestaande situatie en de bebouwingsmogelijkheden binnen de betreffende gemeente. We vragen dan ook tijdig het bestemmingsplan en de eventuele verordeningen en beeldkwaliteitsplannen op bij de gemeente, zodat we weten wat er in de gemeente wel en niet gebouwd mag worden.

•  voorlopig ontwerp:
In deze fase wordt er een ontwerp gemaakt, en eventuele alternatieve oplossingen, op basis van het programma van eisen. Daarna wordt bekeken welk ontwerp het beste aansluit bij uw wensen en uw budget. Het gekozen plan gaan we vervolgens verder uitwerken in o.a. gevel- en interieurimpressies zodat eenduidig duidelijk wordt wat het plan inhoudt. Ook worden de bouwkosten, volume en gebruiksoppervlakte bepaald voor het gekozen plan.

•  definitief ontwerp:
Het plan wordt in deze fase voorgelegd aan de gemeente, waar bij het getoetst wordt door de welstandscommissie en er wordt gekeken of het plan voldoet aan de eisen uit het bestemmingsplan. De welstandscommissie is een onafhankelijke commissie die bekijkt of het plan esthetisch past in de omgeving.

•  technisch ontwerp:
In deze fase wordt het plan technisch uitgewerkt, vervolgens wordt de bouwvergunning-aanvraag ingediend. De technische uitwerking betreft het vastleggen van bouwtechnische-, installatietechnische-, en constructie-technische zaken in overleg met diverse adviseurs. Deze gegevens worden vastgelegd in de ‘bestektekeningen’ en bouwtechnische rapporten. De bestektekeningen vormen samen met de rapporten en het aanvraagformulier de ‘bouwvergunningaanvraag’. De gemeente is verplicht om binnen 13 weken de aanvraag te behandelen.

•  prijs- en contractvorming:
'Een belangrijk contractstuk tussen opdrachtgever en aannemer is het bestek. Dit contractstuk, dat in overleg met u wordt opgesteld, is een schriftelijke beschrijving van het bouwplan waarin zaken juridisch en technisch vastgelegd worden. Het bestek wordt samen met de tekeningen en rapporten gebruikt voor het aanvragen van een bouwkostenraming bij één of meerdere door u gekozen aannemers. Dit wordt ook wel de aanbesteding genoemd. De aannemers leveren dan meestal binnen 3 a 4 weken een gespecificeerde kostenraming. Deze kostenramingen verwerken wij in een overzicht zodat we eenvoudig de verschillende aanbiedingen kunnen vergelijken. Hieruit volgt een advies en in overleg met u wordt een keuze gemaakt voor een van de aannemers. De keuze voor een aannemer noemt men ook wel de ‘gunning’ van het werk.

•  uitvoering en directievoering:


•  overige werkzaamheden:
U kunt bij ons ook terecht voor andere bouwtechnische vragen. Zoals tekeningen t.b.v. een milieuaanvraag, gebruiksvergunning, splitsingsakte, enz.

Vragen?
Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden van uw bouwplan.

Uw architect voor

 

 • Architect Nieuwbouw

 • Architect Verbouwing

 • Architect Renovatie

 • Architect Uitbouw

 • Architect Restyling woning

 • Aanbouw architect

 • Architect bedrijfspand

 • Architect bedrijfsruimte

 • Architect vrijstaand woning

 • Architect moderne woning

 • Architect uitbouw woonkamer

 • Architect moderne stijl

 • Interieur

 • Architect woonhuis

 • Architect Staalframe bouw

 • Stalen woning

 • Architect houtskelet bouw

 • Kubus woning

 • Architect bungalow

 • Architect vakantiewoning

 • Architect woning buitenland

 • Architect villa

 • Villa bouw

Ontwerpen

 · Woningbouw 

· Utiliteitsbouw

· Inbrei locaties 

· Stedenbouw 

· Aan- en verbouw plannen

· Interieur 

· Vertalen van uw wensen in een Programma van Eisen 

· Uitwerken van uw wensen in een ontwerp 

· Vooronderzoek regelgeving en mogelijkheden 

· Opnemen bestaande situatie 

· Kostenindicatie 

· Ontwerp presentaties

 

Studies

· Inbrei locaties

· Stedenbouwkundige studies

· Woningbouw invulling 

· Mogelijkheden aan- en verbouwen 

· Historisch onderzoek 

· Opstellen bouwkundige adviezen 

· Bijwonen van inspraakavonden

· Adviseren van bezwaarschriften

· Bouwkundige begeleiding aankoop onroerend goed

 

Tekenwerk

· Bouwkundig tekenwerk

· Detail tekenwerk 

· Detail beoordeling

· Interieur tekenwerk 

· Stedenbouwkundig tekenwerk

· Digitaliseren (Calc. archieven)

· Verkooptekeningen 

· Contract- / Bestek- / Bouwvoorbereidingstekeningen

· Bouwuitvoeringstekeningen 

· Splitsingstekeningen

· Inmeten gebouwen 

· Inmeten kavels

 

Visualisaties

· Artist impressions Exterieur

· Artist impressions Interieur 

· Artist impressions Vogelvlucht 

· Foto-montages 

· Brochures 

· Bezonningsstudies

· 3D animaties

· Internetpresentaties 

 

Vergunningen

· Bouwaanvraag

· Monumentenvergunning 

· Proces-verbaal van oplevering 

· Gebruiksvergunning

· Sloopvergunning 

Bouwbesluit

· Toetsing op bouwbesluit

· Toetsing op brandveiligheid 

· EPC berekening 

· Daglicht berekeningen 

· Ventilatie berekeningen 

· Vlucht- en Ontruimingsplannen

· Gebruiksoppervlakte berekeningen

· Oppervlakte bepaling NEN 2580 

· Begeleiden constructie traject 

 

Bestekken

· Bouwkundige STABU bestekken

· Implementatie aangeleverde STABU bestekken 

· Werkomschrijving 

· Technische omschrijving 

· Kleuren- en materialen staat 

· Ruimte afwerkstaat

· V&G plan ontwerpfase

· Energie & Gezondheidsplan 

 

Milieu

· Duurzaam bouwen

· Engerie besparende concepten 

 

Calculatie

· Directie begroting

· Elementenraming 

· Bouwbegroting 

· Kosten analyse 

 

Directievoering

· Aannemersselectie

· Contract vorming 

· Directievoering 

- Beoordelen meer- minderwerk 

· Verslaglegging 

bottom of page